Het deel van uw inkomen waarop we geen beslag leggen.

Beslagvrije voet

Als er beslag gelegd wordt op uw inkomen, zal een deel van uw salaris of uitkering aan ons overgemaakt. Hiermee wordt de schuld afgelost. Het gedeelte van uw salaris of uitkering dat u zelf krijgt en waarop wij geen beslag mogen leggen heet de beslagvrije voet. In onderstaande video kunt u zien hoe dit werkt.


Berekening beslagvrij voet

Wij berekenen uw beslagvrij voet aan de hand van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de Polisadministratie van het UWV waarin staat welk inkomen u heeft. Daarnaast houden wij rekening met uw leefsituatie. De leefsituatie gaat over hoe u woont, of u een partner heeft en wat uw gezinssituatie is. Wij houden ook rekening met kinderen die zijn ingeschreven op uw adres.