Soms lukt het even niet.

Geen inkomen

Als u niet kunt betalen omdat u geen inkomen heeft of omdat dit te laag is, dan is het verstandig hulp te zoeken. Het beste is dat u contact opneemt met de gemeente waar u woont. De gemeente is verplicht u te helpen en kan u veel zorgen uit handen nemen. Hieronder kunt u de gemeente zoeken waarin u woont en daarbij direct de contactgegevens vinden om om hulp te vragen.

Laat van u horen

Het is verstandig dat u ons laat weten dat u niet kunt betalen en dat u bezig bent hiervoor een oplossing te zoeken. Als wij namelijk niets van u horen kan onze opdrachtgever ons vragen om een gerechtelijke procedure tegen u te starten en daarna over te gaan tot het leggen van beslag op uw inkomen, bankrekening of inboedel. Dit brengt allemaal veel ellende en extra kosten met zich mee, waardoor uw problemen alleen maar groter worden. Voorkom dit en laat van u horen!

Schuldhulpverlening of bewindvoering

Kunt u niet betalen omdat u bent aangemeld bij een schuldhulpverlener of bewindvoerder laat ons dat dan weten. Hieronder kunt u uw eigen gegevens en die van de schuldhulpverlener of bewindvoerder invullen. Wij zullen dan met deze partij contact opnemen om uw dossier te bespreken.

Uw eigen gegevens

Gegevens van uw bewindvoerder of schuldhulpverlener