Wij incasseren maatschappelijk en betrokken

Wij helpen u!

U heeft “last” van niet betalende klanten? Van ons verwacht u dat wij onze uiterste best doen om uw vordering te incasseren. In onze werkwijze is de insteek dan ook dat er bij een schuld wordt gezocht naar een oplossing voor alle partijen, dus dat u zicht heeft op betaling van de openstaande vordering en dat uw debiteur perspectief heeft op het oplossen van diens schuldpositie.

Wij hebben er daarom voor gekozen om op een maatschappelijk betrokken manier te incasseren. Dit doen wij door:

– Effectieve maatregelen te nemen
– Geen onnodige kosten te maken
– Helder en transparant te communiceren
– De regie te nemen als dat nodig is
– Perspectief te bieden aan u en uw debiteur

Wij helpen ook uw debiteuren!

Wij weten dat als uw debiteuren uw facturen niet betalen er vaak meerdere problemen kunnen spelen zoals schulden, laaggeletterdheid, stress of psychische problemen. Hierdoor wordt ook de drempel hoog om contact te zoeken met u of met ons kantoor als uw incasso-intermediair. Om het contact en het nemen van stappen tot het oplossen van de schuld makkelijker te maken hebben wij daarom speciaal voor debiteuren op onze website een portaal ingericht waarin zij zelf zaken online kunnen regelen. Niet alleen uw debiteur is hierbij gebaat, maar u ook! Wij worden namelijk laagdrempeliger voor uw debiteur waardoor het komen tot een oplossing eenvoudiger wordt en u uw geld sneller kunt ontvangen.