Bereken het deel waarop we geen beslag mogen leggen.

Controleer de berekening van de beslagvrije voet

Hoe wij uw beslagvrij voet hebben berekend staat op de zogenaamde modelmededeling beslagvrije voet die u van ons heeft ontvangen. Wij hebben uw beslagvrij voet berekend aan de hand van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de Polisadministratie van het UWV waarin staat welk inkomen u hebt. Daarnaast hebben we rekening gehouden met uw leefsituatie. De leefsituatie gaat over hoe u woont, of u een partner heeft en wat uw gezinssituatie is. Wij houden ook rekening met de kinderen die zijn ingeschreven op uw adres. Hoe wij uw beslagvrij voet precies bereken wordt hier uitgelegd.

Aan de hand van onderstaande Rekentool van de overheid kunt u zelf controleren of uw beslagvrije voet klopt.

Doorgeven wijzigingen in leefsituatie

Als u vindt dat wij uw beslagvrije voet niet goed hebben berekend dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor vragen of wijzigingen. Hieronder ziet u in welke situaties dat het geval kan zijn. Let wel op het volgende: De gegevens over uw echte (feitelijke) leefsituatie moeten wel juist bij de gemeente zijn geregistreerd. Als uw leefsituatie (bijvoorbeeld het aantal inwonende kinderen) ander is dan in onze berekening, dan moet u dat eerst laten aanpassen bij de gemeente en daarna aan ons doorgeven.