Informatie over uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn gegevens over u. Wij vinden het normaal dat u precies weet welke gegevens wij van u hebben. U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens (inzageverzoek). Als er fouten staan in uw persoonsgegevens mag u ons vragen deze te verbeteren (correctieverzoek). Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken (beperkingsverzoek) of om gegevens over u te verwijderen (verwijderverzoek). Al deze verzoeken kunt u doen via met onderstaande formulier.

Onderdeel van ieder verzoek is het vaststellen van uw identiteit. Wij zullen u daarom na het ontvangst van uw verzoek vragen om langs te komen op ons kantoor. Wij proberen daarna om maximaal binnen één maand te reageren op uw verzoek. Wij kunnen besluiten om niet in te gaan op uw verzoek. Uiteraard zullen wij dan toelichten aan u waarom wij dat niet doen.